Aslında Herkes Zekidir

44 viewsGüncel
0

Ünlü fizikçi Albert Einstein deyimine göre bir balıktan ağaca tırmanmasını bekleyemezsiniz, zeki olmak kalıplarla kısıtlanamaz. Bir insan matematikten anlamadığı için “zeki değil” yaftası yapıştırılamaz. Matematikten anlamayan birisi çok iyi satranç oynayabilir. Aynı şekilde çok iyi müzik aleti çalamayan bir insan matematikten anlayabilir. Yapılması gereken sadece herkesi kendi koşullarına göre değerlendirmek gerekmektedir. Sabit bir kalıpta tüm insanlığı değerlendirmek ahmaklık olur.
Dr. Howard Gardner 1983 yılında Harvard Üniversitesi’nde eğitim profesörlüğü görevini üstlenirken ortaya Çoklu Zeka Kuramı teorisini öne sürdü. Bu teoride zekanın IQ testlerine göre belirlenmesinin fazlasıyla sığ bir görüş olduğu ve bunun yenir 8 farklı şekilde zeka türünün bulunduğunu öne sürmüştür. Bunlar;
Sözel Zeka
Mantıksal-Matematiksel Zeka
Görsel Zeka
Bedensel Zeka
Müziksel Zeka
İçsel Zeka
Sosyal Zeka
Doğasal Zeka
Profesör Gardner ayrıca açıklamalarında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin sadece sözel ve matematiksel zeka eğitimi üzerine geliştirilmesi üzerine durulduğunu ve zeka alanlarında başarılı olamayan bir takım öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektiğini ve başarısız olarak görüldüklerini ifade ediyor. Sesi güzel olmayan birisi başarısız olarak nitelendirilmiyor ise tüm çabalara rağmen matematikten anlamayan öğrencilere de başarısız denmemesi gerektiğini eğitim sisteminin bu yönde bir değişkenlik göstermesi gerektiğini söylüyor.

Cevabını yaz